NUM – فرانسه

NUM تولید کننده بردهای کنترل کننده CNC در فرانسه است. در سال 1961 ، NUM اولین کنترل کننده CNC را توسعه داد و یکی از اولین تامین کنندگان CNC در جهان شد. NUM’؛ s Flexium + سیستم CNC می تواند تا 200 محور و دوک CNC را کنترل کند و هر کانال می تواند تا 9 محور را درون یابی کند. این سیستم دارای 40 کانال پردازش ، چندین عملکرد NCK است و می تواند به راحتی HMI ایجاد کرده یا HMI استاندارد را به روش های مختلف سفارشی کند.