کنترل HUST در چند سال اخیر یکی از رایجترین کنترلهای نصب شده بر روی ماشینهای ابزار cnc

مخصوصا در کشور ایران میباشد ؛ که از دلایل رواج آن میتواند : پیشرفته ؛ کامل ؛ ارزان بودن و همچنین سادگی برنامه نویسی و کارکرد با این کنترلر باشد که باعث شده کنترلرهای قدیمی ماشینهای ابزار را تغییر داده و این مدل کنترلر را جایگزین آن کنند.

– طرز کار با کنترلر

– آشنایی کامل با پانل کنترل

– پارامترهای MCM

– و طریقه ی اتصال و نصب این کنترلر بر روی ماشین ابزار میباشد.