کنترلر Haas (هاس)

شرکت “هاس” (HAAS) که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده قرار دارد، در سال 1983 تاسیس شد. این شرکت از تولیدکننده‌های بزرگ کنترلر در جهان محسوب می‌گردد. فلسفه‌ی این شرکت آمریکایی این گونه بیان شده است: ” اپراتور باید به آسانی به هدف خود برسد” .

کنترلر Haas - هاس

کنترلر Haas – هاس