فیلیپس یکی از بهترینها ؛ و کاملترین کنترلرها ی ماشینهای ابزار میباشد و تقریبا روش برنامه نویسی با سایر کنترلرهای ماشینهای ابزار زیر مجموعه أی از روش برنامه نویسیی با این کنترلر میباشند ؛ به همین دلیل کلیه افرادی که آموزش میبینند  ؛ قادر به برنامه نویسی با سایر کنترلر ها نیز خواهند بود.

انواع حرکتهای انجام شده در ماشینهای ابزار CNC

محورها و سیستم مختصاتی ماشین

– چگونگی راه اندازی و کار با ماشین و تعیین موقعیت قطعه کار در فیکسچرها

– ترتیب انجام عملیات ماشینکاری

– ابزار های مورد نیاز و مشخصات آنها

– لیست دستورات عملیاتی (Gکدها)

– لیست دستورات متفرقه (کدها)

آموزش جامع و کامل دستورات برنامه نویسی ماشین (Gکدها؛ Mکدها و …) همراه به مثالهای نمونه

و همچنین شامل جداول استاندارد : جنس ؛ نوع و زوایای ابزار های برشی ؛ سرعتهای برشی و تعداد دوران ماشین و سرعتهای پیچ بری و …  میباشند.